ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

1.1 Ο δικτυακός τόπος Parmigiani.gr που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η Εταιρεία Parmigiani-Κωνσταντίνος Δάκουρας, που έχει έδρα στον Πειραιά, στην οδό Ακτή Μουτσοπούλου 11, με ΑΦΜ 043463160 και ΔΟΥ Α’ Πειραιά και τηλέφωνο επικοινωνίας 210-4112450. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.parmigiani.gr καθώς και των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχει η Εταιρία. Οι Χρήστες της ανωτέρω ιστοσελίδας υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Εταιρία.
1.2 Στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης δεν αποδέχεται ή δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι Χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.parmigiani.gr θα αναφέρονται στο εξής ως “Πελάτες” ή “Χρήστες”, ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία.

2. Ασφάλεια Συναλλαγών & Απόρρητο Προσωπικών Δεδομένων

2.1 Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση. Η σύνδεσή των Χρηστών με τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας είναι απόλυτα ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η Εταιρεία προτείνει στους Χρήστες να χρησιμοποιούν φυλλομετρητές (browsers) που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL,όπως οι: Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

2.2 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη προς την Εταιρία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους, μόνο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2.3 Πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας και μόνο όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

2.4 Η Εταιρία δεσμεύεται για την μη αποκάλυψη των στοιχείων των Πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν ζητηθεί με έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αν αυτό επιβληθεί από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
2.5 Τα στοιχεία του Χρήστη είναι πάντοτε στην διάθεσή του και μπορεί να απαιτήσει την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

2.6 Για την ασφάλεια των συναλλαγών, ο Πελάτης ή ο Χρήστης θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που του παρέχονται μέσω της Eταιρείας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

2.7 H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη ( e mail ) χρησιμοποιείται από την Εταιρία για την αποστολή ενημερωτικών emails-newsletters σχετικά με την Εταιρία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.

3. Τιμολόγηση και Πολιτική τιμών

3.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και πάντα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά εκτός αν έχει επιλεχθεί η υπηρεσία αντικαταβολής. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη.

3.2 Ο Πελάτης καταβάλλει το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους για το προϊόν ή την υπηρεσία που επέλεξε κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν μεταβολή της τιμής του προϊόντος η της υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο δεν επηρεάζει προηγούμενη συναλλαγή μεταξύ των μερών. Τυχόν παρελκόμενα έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), επιβαρύνουν τον Πελάτη.

3.3 Η Εταιρία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες ή προϊόντα από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

4. Τρόποι Πληρωμής

4.1Πιστωτικές Κάρτες.
Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του,  μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express & Diners.

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

4.2 Τραπεζική Κατάθεση.
Η Εταιρεία παρέχει επίσης στον Πελάτη και την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που εμφανίζεται ως επιλογή κατά την συμπλήρωση της φόρμας – παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει την Εταιρία για τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης.

5. Ακύρωση Παραγγελιών και Επιστροφή Προϊόντων

5.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας ή για διάφορους άλλους λόγους που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τον Πελάτη όπως αδυναμία πληρωμής, μη παραλαβή του προϊόντος χωρίς αιτιολογία, άγνωστη ή ελλιπή διεύθυνση παραλήπτη καθώς και για λόγους που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας όπως έλλειψη αποθεματικών, απόσυρση προϊόντος κλπ.

5.2 Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας αφόσον το προιόν δεν πληρεί τις αναγραφόμενες λεπτομέρειες καθώς και της επιστροφής του προϊόντος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για την περίπτωση που το προϊόν δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Πελάτη, θα πρέπει να το επιστρέψει άμεσα ή να ειδοποιήσει την εταιρεία για την παραλαβή του άμεσα και εντός της τρέχουσας ώρας από την παραλαβή του και στην κατάσταση που το παρέλαβε.  Δεν ισχύει το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας από λανθασμένη αρχική επιλογή του πελάτη.

5.3 Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση προς τον Πελάτη να αλλάξει το προϊόν με άλλο αρίστης κατάστασης, εφόσον το προϊόν δεν ήταν αντίστοιχο της παραγγελίας κατά την παραλαβή του από τον Πελάτη.

6. Αλλαγή Προϊόντων και Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

6.1 Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα και εντός της τρέχουσας ώρας από την παραλαβή του την Εταιρεία για κάθε τι που μπορεί να παρατήρησε κατά την χρήση του προϊόντος  αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων ή για αλλαγή του προϊόντος.

6.2 Σε περίπτωση που το ποσό της παραγγελίας περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, κλπ) το ποσό της παραγγελίας επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την παρέλευση της τρέχουσας ώρας από την παραλαβή της παραγγελίας αν δεν συντρέχουν λόγοι όπως αυτοί αναγράφονται στο ανωτέρω κεφάλαιο 5. (Ακύρωση Παραγγελιών και Επιστροφή Προϊόντων.

7. Αποδοχή Όρων Χρήσης

7.1 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία αποστέλλεται στην Εταιρία μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

7.2 Οι Πελάτες των υπηρεσιών ή των προϊόντων της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Διαφορετικά θα πρέπει να επιμελείται της διαδικασίας αγοράς, εκάστοτε κηδεμόνας εγγράφως.

7.3 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και την Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας.

7.4 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

8. Περιορισμένη άδεια

8.1 Η Εταιρεία υπό τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις καθώς και με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, παρέχει προς τον Πελάτη ή τον Χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των περιεχομένων στοιχείων της.

8.2 Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και ο Χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι πρέπει να διατηρεί όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας αναλλοίωτα .

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

9.1 Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας. Οι εικόνες, τα γραφικά ,τα σχέδια, τα κείμενα καθώς και όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας έχουν κατατεθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία.

9.2 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο Χρήστης να τροποποιήσει , να αναπαράγει η να διανείμει για οποιονδήποτε δημόσιο η εμπορικό σκοπό, την ιστοσελίδα της Εταιρείας η μέρος αυτής, εκτός αν εγγράφως συναινέσει σε αυτό ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

Parmigiani Ristorante Italiano
info@parmigiani.gr
Phone: +30 210 41 12 450
Ακτή Μουτσοπούλου 11 (185 34) Πειραιάς